H2S eksponering

Råtne egg, gjødselgass, killer-gas og kloakkgass. Hydrogensulfid (H2S) er svært giftig og går under mange navn.

Den lunefulle og svært giftige gassen skaper stor frykt på oljeinstallasjoner, i tanker, kloakkanlegg og i landbruket. Vi har sett nærmere på fakta og myter rundt H2S.

Råtner uten luft

H2S kan oppstå når organisk materiale råtner uten at det er luft tilstede. Gassen er derfor vanlig å finne i gjødselkjellere, kloakkanlegg, i tanker og i oljebrønner.

Gassen er tyngre enn luft, og legger seg langs bakken eller i kjellere og nedgravinger. Det skal svært liten vind til for å spre H2S til store områder.

I landbruket

Hver vår skjer det mange ulykker i landbruket på grunn av H2S.

Gjennom hele vinteren lagres ku-kom post i gjødselkjellere. Når bøndene skal spre gjødsel på markene, settes gjødselen i bevegelse og H2S frigis. Både mennesker og dyr har omkommet i fjøs på grunn av høy H2S-konsentrasjon. Mange av ulykkene i landbruket kunne vært unngått ved bruk av gassmåler.
Landbruk Nordvest har skrevet en god artikkel om skadelige stoffer i landbruket.

«Hvis det ikke lukter, er det sikkert ikke farlig»
FEIL! Tidligere var det vanlig å tro at om man ikke kjente lukt, var det ikke farlig gass tilstede. Dette er helt feil, og denne myten har nok dessverre tatt mange menneskeliv.

H2S kan luktes i konsentrasjoner helt ned i 0,13 ppm. Gassen er så sterk at luktesansen lammes når konsentrasjonen stiger til et sted mellom 20-200 ppm. Når Konsentrasjonen når 100 ppm, er det øyeblikkelig fare for liv og helse.Når det virkelig er fare på ferde, er altså nesen til liten hjelp.

Utstyr som berger liv

Puster du inn H2S, rammes nervesystemet. Dette kan føre til bevisstløshet og død innen få sekunder. Tidlig varsling, kunnskap, verneutstyr og gode sikkerhetsrutiner er derfor ekstremt viktig. En gassmåler gir alarm dersom H2S oppstår. Det er også en absolutt nødvendighet å bruke åndedrettsvern dersom man skal berge noen som er utsatt for H2S. Bevisstløshet kan inntreffe så fort at man ikke merker det selv. Når man ser noen ligger bevistløs på bakken, er vår første reaksjon å løpe bort for å hjelpe. Mange glemmer å bruke åndedrettsvern, og svimer selv av. Ved gassulykker er det derfor dessverre vanlig med flere skadde.

Tiltaks- og grenseverdier

Tiltaks- og grenseverdiene for H2S, blir stadig strengere. I Norge fikk vi ny forskrift om tiltaks- og grenseverdier 1.1.2013. I løpet av 8 timer, skal ikke gjennomsnittskonsentrasjonen overstige 5 ppm (tiltaksverdi). Konsentrasjonen skal ikke på noe tidspunkt overskride 10 ppm (grenseverdi). I mange andre land, er grenseverdiene for H2S langt lavere enn i Norge.

I oljebrønner

På Offshoreinstallasjoner, øker faren for H2S etter hvert som brønnen tømmes. Sjøvann sprøytes inn i brønnen for å øke trykket.

Hvis PH-verdien i brønnen blir for lav, kan organismer og annet organisk materiale fra sjøvannet råtne og H2S kan oppstå. Risiko for høye H2S-konsentrasjoner er oftest knyttet til bore-operasjoner i ukjent terreng. Forekomsten av H2S varierer etter område. På norske offshore-installasjoner, er H2S-målinger på opp mot 1000 ppm noe av det høyeste som har vært målt. I midt-østen kan målingene til sammenligning komme opp i 10 000 ppm.

Korrosjon

H2S omdannes av mikroorganismer til svolelsyre, og kan gjøre store skader på stål og betong. I gjødselkjellere kan gassen gjøre store skader på betong og armering, og har i enkelte tilfeller ført til at hele konstruksjoner har rast sammen. I oljeindustrien er problematikken størst knyttet til sprekkinger i stål. Gassen gjør stål svært porøst. Stål som kan komme i kontakt med H2S, må derfor være av høy, rustfri kvalitet.

Eksempel på sprekking i stål som følge av hudrogensulfid.

I kloakk og avfallsanlegg

Både i kloakkanlegg og ved avfallsanlegg er gassen et kjent problem. H2S kan oppstå alle steder hvor organisk material råtner, også i naturen. Ved gjørmete tjern og vann med liten utskiftning, hender det at man kan kjenne den umiskjennelige lukten av råtne egg.

Lovpålagt opplæring

I de fleste andre land, kreves det H2S-kurs for alt personell som skal jobbe i områder hvor H2S kan forekomme. I Norge har heldigvis de fleste selskaper bedriftsinterne regelverk som sikrer at ansatte får denne opplæringen. Vestteknikk arrangerer jevnlige H2S-kurs.

 1. Oldham BM 25 områdeovervåkning
  • Trådløs områdeovervåkning
  • Alle fordelene med et fast anlegg i en mobil løsning
  • 170 timers batteritid
  Be om pris
 2. Honeywell BW GasAlertMicroClipXL Gassmåler
  • Liten og lett gassmåler
  • Enkel betjening med kun 1 knapp
  • Passer i BWs Microdock
  Be om pris
 3. BW 4-gassmåler LEL, O2, H2S, CO MicroClip X3
  • Verdens mest populære gassmåler
  • 5 års oksygensensor og 3 års garanti
  • IP68 for den beste beskyttelsen
  kr 9 649,00 + mva
 4. PS200 4-gassmåler med integrert pumpe LEL, O2, H2S, CO
  • Brukervennlig og populær 4-gassmåler
  • Robust gassvarsler med pumpe
  • Måler LEL, O2, CO og H2S
  kr 8 800,00 + mva
 5. Multi Gas Clip IR gassmåler
  • Liten og pålitelig 4-gassmåler
  • Hele 2 måneders batteritid
  • Måler H2S, CO, LEL og O2
  kr 9 288,00 + mva
 6. Honeywell BW GasAlertQuattro gassmåler
  • Pålitelig 4-gassmåler
  • Utskiftbar batteripakke for kontinuerlig drift
  • 18-20 timers batteritid
  kr 7 622,00 + mva
 7. Honeywell BW GasAlertMax XT II gassmåler
  • Integrert pumpe som kan skrus av og på
  • Solid og pålitelig 4-gassvarsler
  • Passe i BW Microdock
  kr 11 314,00 + mva
 8. Gassmåler for O2 med 2 års batteri | BW Clip
  • Vår enkleste og minste gassmåler for oksygen
  • 24 måneders varighet
  • Vedlikeholdsfri og en-knapp-funksjon
  kr 2 500,00 + mva
 9. Gassmåler for VOC | CUB gassvarsler (uten lader)
  • Liten og pålitelig VOC-varsler
  • Markedets mest følsomme PID-sensor
  • Detekterer VOC fra 1 ppb - 5000 ppm
  kr 10 999,00 + mva
 10. Ion Science Tiger Select benzen gassmåler
  • Måler benzen spesifikt med prøvetakningsrør
  • Elektronisk og nøyaktig avlesning ned til ppb-nivå
  • Raskt og presist. Viser resultat umiddelbart
  kr 36 980,00 + mva
 11. GMI Oxygas 500R gassmåler
  • Bærbart instrument egnet for gassfriing
  • Måler brennbare gasser og oksygen
  • Måler i både luft og inert atmosfære
  Be om pris
 12. GMI Shipsurveyor 6 gassmåler med koffert
  • 4-gass måleinstrument med pumpe
  • Førstevalget for overvåking og klarering av lukket rom
  • MED og ATEX-sertifisert
  Be om pris
© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.