Gassoversikt (side under utvikling)

Hvilken gass er du utsatt for i arbeidet? Her finner du ressurser og produkter til beskyttelse mot et utvalg giftige gasser.
CO - Karbonmonoksid

Karbonmonoksid - ofte kalt "kullos", er blant de vanligste giftige gassene, både i arbeidslivet og i hjemmet. SG Safety har jobbet for å beskytte mennesker mot farlig gass siden 1984, og her har vi samlet viktige ting å vite i møte med denne usynlige, lukt- og smaksfrie gassen.

LEL - Brennbare gasser

I mange situasjoner hvor det foretas gassmålinger er atmosfæren ukjent på forhånd. Da er det viktig å måle for brennbar gass, som kan skape spesielt farlige situasjoner. Vi bruker ofte uttrykket "å måle LEL", når vi egentlig måler for brennbare gasser. Man har gjerne 4-5 sensorer i en gassmåler, hvorav en av disse er LEL-sensor. Under gir vi en innføring i LEL og brennbare gasser.

H2S er er av de giftigste og mest fryktede gassene i mange næringer. På denne siden har vi samlet viktig informasjon om H2S og en rekke linker til sider som kan hjelpe deg.

SG Safety fører produkter og verneutstyr mot H2S, holder kurs og driver utleie til H2S-beredskap. 

O2 - Oksygen

Livsviktig i normale konsentrasjoner, brannfarlig ved høye konsentrasjoner og dødelig ved for lave konsentrasjoner. Oksygen er en livsviktig og lunefull gass som vi er helt avhengige av hver gang vi trekker pusten. 20,9% av atmosfæren består av oksygenet vi puster.

O3 - Ozon

Hvordan kan vi måle og beskytte oss mot ozongass? Vi gir deg en kort introduksjon om bruksområder, egenskaper og farer ved tilstedeværelse av ozon, og forteller litt om regelverk og verneutstyr for personlig beskyttelse.

VOC - Flyktige organiske forbindelser

VOC er en samlebetegnelse på gasser som kan være helseskadelige på kort sikt eller over tid. Hvis du skal jobbe i områder hvor det kan være VOC-gasser er det derfor viktig å ta forholdsregler for å sikre at du ikke får varige helseskader.

Diisocyanater

Diisocyanater finnes i mange produkter, som lakk, lim og fugemasse, og kan gi alvorlige helseskader selv ved små mengder. I august 2023 fikk vi nye krav til opplæring for alle som skal arbeide med diisocyanater. Hovedprinsippet er at diisocyanater aldri skal komme i kontakt med kroppen, verken via innånding, svelging eller hud. 

NH3 - Ammoniakk

Hvert år skjer flere ulykker knyttet til ammoniakk. Vi har sett nærmere på bruksområder, egenskaper og farer rundt ammoniakk.

Her finner du ressurser og produkter til denne spesielle gassen.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.